Perspektywy rozwoju Tansportu intermodalnego z uwzględnieniem drogi wodnej E-40

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Zgodnie z założeniami Polskiej Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. [1] przewozy intermodalne stanowią perspektywiczną technologię przewozową†. Rynek przewozów intermodalnych w Polsce rozwija się.[2 s. 97–105] Wykorzystanie rzek w intermodalnych łańcuchach transportowych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju transportu i podnoszenia jego wydajności. Jak zauważają Wojewódzka – Król i Rolbiecki [3, s.137-158] cechy żeglugi śródlądowej, np. niskie koszty transportu sprzyjają włączeniu jej do łańcucha przewozów intermodalnych. According to the principles of the Polish transportation development strategy until 2020 intermodal transportation are considered as prospective areas of the transport sector. Intermodal transport market in Poland is developing dynamically. Using rivers in intermodal transport chains causing the balanced development of transport and increasing its efficiency. As observed Provincial-Krul and Rolbatskyy characteristics of river transport for example low costs of transportation promote its inclusion in the chain of intermodal transport.

Description

Keywords

Transport intermodalny, żegluga śródlądowa, szlak wodny E-40, іntermodal transport, river transport, river way E-40

Citation

Antonowicz M. Perspektywy rozwoju Tansportu intermodalnego z uwzględnieniem drogi wodnej E-40 / М. Antonowicz // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць. – 2016. – № 846. – S. 3–10. – Bibliografia: 27 nazw.