Впровадження системи управління знаннями як елементу системи управління якістю в інституті підготовки фахівців національного органу стандартизації

Abstract

У статті розглянуто категорію “управління знаннями” та його компоненти як складову частину системи управління якістю, яку необхідно повноцінно впроваджувати та використовувати в Інституті підготовки фахівців Національного органу стандар- тизації задля забезпечення підвищення ефективності діяльності цього навчального закладу. Виділено основні завдання системи управління знаннями.
The article deals with the category of “knowledge management” and its components as part of the quality management system which needs to be fully implemented and used in The institute of specialists training of National standard-setter to ensure efficiency of the activities of the institution. The main tasks of knowledge management system are pointed out.

Description

Keywords

інститут підготовки фахівців, управління знаннями, ефективність, система, The institute of specialists training, knowledge management, efficiency, system

Citation

Богом’я В. Впровадження системи управління знаннями як елементу системи управління якістю в інституті підготовки фахівців національного органу стандартизації / Володимир Богом’я, Валерія Кириченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 879. — С. 11–16.