Екологічна сертифікація підприємств як інструмент екологістики

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Description

Розглянуто напрями екологічної сертифікації підприємств в Україні та країнах ЄС. Заакцентовано проблему використання вітчизняними підприємствами сучасних концепцій сертифікації управлінського процесу щодо якості продукції, яка ґрунтується на міжнародних стандартах ISO. Прослідковано стан екологічної сертифікації в Україні, який перебуває на стадії свого становлення і вимагає методичного, економічного обґрунтування у всіх сферах народного господарства. Directions of ecological certification of enterprises of Ukraine and enterprises of countries of European Union are considered. The problem of the use of modern conceptions of certification of administrative process domestic enterprises rises in relation to quality of products which is based on the international standards of ISO. The state of ecological certification of Ukraine, which is on the stage of becoming and requires a methodical, economic ground in all spheres of national economy.

Keywords

Citation

Кіндій М. В. Екологічна сертифікація підприємств як інструмент екологістики / М. В. Кіндій, І. М. Давидович, С. С. Саталкін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 594 : Логістика. – С. 235–244. – Бібліографія: 8 назв.