Особливості формування та розвитку стратегії та тактики взаємовідносин у системі “підприємство – податкова адміністрація”

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Виокремлено можливі види стратегій та тактики взаємодії у системі “підприємство - податкова адміністрація”, сформовано їхні особливості та способи реалізування, виокремлено суб’єктів, яких залучають до розроблення та реалізування таких стратегій та тактики, способи реалізації стратегій через стратегічні та тактичні заходи. Проаналізовано вітчизняне законодавство, що забезпечує взаємодію у системі “підприємство – податкова адміністрація”. The article highlights the possible types of interaction strategies and tactics in the "business-tax administration”, formed their characteristics and how realization highlights subjects that are involved in the development and realization such strategies and tactics to implement strategies through strategic and tactical measures. Analysis of domestic legislation that promotes cooperation in the enterprise and tax administration are presented.

Description

Keywords

податкова адміністрація, стратегія, тактика, вітчизняне законодавство, tax administration, strategies, tactics, domestic legislation

Citation

Тимейчук А. А. Особливості формування та розвитку стратегії та тактики взаємовідносин у системі “підприємство – податкова адміністрація” / А. А. Тимейчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 706 : Логістика. – С. 174–182. – Бібліографія: 4 назви.