Електронні каталоги Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: загальна характеристика

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядається історія створення, ведення та інформаційне наповнення електронних каталогів Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Розкриваються пошукові можливості кожного з них. Наводяться статистичні відомості щодо кількості бібліографічних записів. The creation, management and information filling history of the Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine electronic catalogs is considered. The search capabilities of each of them are explored. Statistical information on the number of bibliographic records is provided. Uwagę skupiono na historii powstania, prowadzenia oraz zawartości informacyjnej katalogów elektronicznych Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Jarosława Mądrego. Pokazano możliwości wyszukiwawcze każdego z nich. Przytoczono dane statystyczne dotyczące ilości rekordów bibliograficznych.

Description

Keywords

електронні каталоги, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, electronic catalogs, Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine, katalogi elektroniczne, Narodowa Biblioteka Ukrainy im. Jarosława Mądrego

Citation

Збанацька О. Електронні каталоги Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: загальна характеристика / Оксана Збанацька // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 287–300. – Бібліографія.