Електронні каталоги Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: загальна характеристика

dc.citation.conferenceІнформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
dc.contributor.affiliationНаціональна бібліотека України імені Ярослава Мудрогоuk_UA
dc.contributor.authorЗбанацька, Оксана
dc.coverage.countryUAuk_UA
dc.coverage.placenameЛьвівuk_UA
dc.date.accessioned2018-07-02T15:51:18Z
dc.date.available2018-07-02T15:51:18Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractРозглядається історія створення, ведення та інформаційне наповнення електронних каталогів Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Розкриваються пошукові можливості кожного з них. Наводяться статистичні відомості щодо кількості бібліографічних записів. The creation, management and information filling history of the Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine electronic catalogs is considered. The search capabilities of each of them are explored. Statistical information on the number of bibliographic records is provided. Uwagę skupiono na historii powstania, prowadzenia oraz zawartości informacyjnej katalogów elektronicznych Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Jarosława Mądrego. Pokazano możliwości wyszukiwawcze każdego z nich. Przytoczono dane statystyczne dotyczące ilości rekordów bibliograficznych.uk_UA
dc.format.pages287-300
dc.identifier.citationЗбанацька О. Електронні каталоги Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: загальна характеристика / Оксана Збанацька // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 287–300. – Бібліографія.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42341
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherВидавництво Львівської політехнікиuk_UA
dc.relation.referencesВилегжаніна Т. І., Збанацька О.М. Інформаційно-пошуковий тезаурус. Донецьк : Альфа–Прес, 2004. 1103 с. ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. Введ. впервые. [Введ. 2002.07.01]. Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. 31 с. (Межгосударственный стандарт) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. [Взамен ГОСТ 7.12–77 ; введ. 1995–07–01]. Москва : Госстандарт России, 1995. III, 16 с. (Межгосударственный стандарт) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. [На заміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007–07–01 ; чинний від 2008–04–01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 47 с. (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. [Чинний від 2008–04–01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. III, 7 с. (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD). Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами. [Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.11–78 ; чинний від 2010–04–01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. IV, 82 с. (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень української мови. Загальні вимоги та правила. [На заміну ДСТУ 3582–97 ; чинний від 2014–01–01]. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. III, 15 с. (Національний стандарт України) (Інформація та документація). ДСТУ 7448:2013. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. III, 41 с. (Національний стандарт України) (Інформація та документація). ДСТУ 4861:2007. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ). [Чинний від 2009.01.01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. IV, 45 с. (Національний стандарт України) (Інформація та документація). ДСТУ 4419:2005. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять. [Чинний від 2006.07.01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. III, 14 с. (Національний стандарт України) (Інформація і документація). ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації. На заміну ГОСТ 7.59-90 ; дата введ. 2004–07–01. Київ : Держспоживстандарт України, 2004. III, 5 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. [Чинний від 2009.01.01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 38 с. (Національний стандарт України) (Інформація та документація). Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР ; чинний, поточна редакція від 25.02.2016, підстава 954-19 // Законодавство України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр. (дата звернення: 10.10.2016).Сєдих В. В., Удалова В. К., Терентьєва Г. П. Бібліотечні каталоги як інформаційно- пошукові системи : навч. посіб. / Харк. держ. акад. культури. Харків, 2003. 192 с. Універсальна десяткова класифікація (УДК) : у 2 кн. Кн. 1. Таблиці / Книжкова палата України ; [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; М. I. Сенченко (голов. ред.). Київ, 2000. 932 с.; Кн. 2. Алфавітно-предметний покажчик / Кн. палата України ; [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; М. I. Сенченко (голов. ред.). Київ, 2001. 812 с.uk_UA
dc.subjectелектронні каталогиuk_UA
dc.subjectНаціональна бібліотека України імені Ярослава Мудрогоuk_UA
dc.subjectelectronic catalogsuk_UA
dc.subjectYaroslav Mudryi National Library of Ukraineuk_UA
dc.subjectkatalogi elektroniczneuk_UA
dc.subjectNarodowa Biblioteka Ukrainy im. Jarosława Mądregouk_UA
dc.titleЕлектронні каталоги Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: загальна характеристикаuk_UA
dc.title.alternativeElectronic catalogues of the Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine: general descriptionuk_UA
dc.title.alternativeKatalogi elektroniczne Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Jarosława Mądrego: charakterystyka ogólnauk_UA
dc.typeProceedings Bookuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Inf-prostir-biblioteky__2018-287-300.pdf
Size:
1.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.99 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: