Improved Method for Determining Microbiological Contamination of Fatty Acid Methyl Esters and Blended Diesel Fuels

Date

2023-02-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Lviv Politechnic Publishing House

Abstract

Розглянуто процес деградації біодизельного палива рослинного походження (ріпакового і соняшникового) під впливом різних чинників. Проаналізовано методики визначення мікробіологічного забруднення речовин, визначено їхні основні переваги, недоліки і межі використання. На основі комбінації наявних методів розроблено методику якісного і кількісного визначення ступеня мікробіологічного (бактеріального і мікологічного) ураження палив. Встановлені кількісні та якісні характеристики мікробіологічного ураження традиційних і альтернативних дизельних палив. Ідентифіковані мікроорганізми, які є найактивнішими деструкторами біопалив.
The process of degradation of biodiesel of vegetable origin (rapeseed and sunflower) under the influence of various factors is considered. Existing methods of determining microbiological contamination of substances are analyzed, their main advantages, disadvantages, and limits of use are determined. Based on the combination of existing methods, a method of qualitative and quantitative determination of the degree of microbiological (bacterial and mycological) damage to fuels has been developed. Quantitative and qualitative characteristics of microbiological damage to traditional and alternative diesel fuels have been established. The microorganisms that are the most active destructors of biofuels have been identified.

Description

Keywords

дизельне паливо, метилові естери жирних кислот, мікробіологічне ураження, сумішеві палива, blended fuels, diesel fuel, methyl esters of fatty acids, microbiological damage

Citation

Popytailenko D. Improved Method for Determining Microbiological Contamination of Fatty Acid Methyl Esters and Blended Diesel Fuels / Daryna Popytailenko, Olena Shevchenko // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — Vol 17. — No 1. — P. 203–210.