Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Стаття висвітлює лексико-семантичний аналіз медичних термінів, які є вагомою та органічною складницею ідіостилю Романа Іваничука. З’ясовано способи реалізування цих лексичних одиниць у звичній для них функції номінації понять, а також у стилістично-виражальній значині у складі порівнянь і метафор. Наведено особливості використання таких засобів у різних комунікативних ситуаціях. The article deals with the lexical-semantic analysis of medical terms that are significant and integral component of Roman Ivanychuk’s idiostyle. It is found out how to implement these lexical units in their usual function of concepts nomination, as well as in stylistically-expressive meaning as a part of similes and metaphors.The peculiarities of using such tools in a variety of communicative situations are shown.

Description

Keywords

українська мова, медичний термін, номінативне значення, стилістично-виражальне значення, порівняння, метафора, ідіостиль, Роман Іваничук, Ukrainian language, medical term, nominative meaning, stylistically-expressive meaning, simile, metaphor, idiostyle, Roman Ivanychuk

Citation

Городиловська Г. Медичні терміни як складова ідіостилю Романа Іваничука / Галина Городиловська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2016. – № 842. – С. 115–118. – Бібліографія: 25 назв.