Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті розглянуто слова з компонентом електро- в українській мові, простежено фіксацію таких лексем у лексикографічних працях різного часового зрізу, виявлено тематичні групи таких слів, їхня належність до різних наукових сфер, а також простежено динаміку змін семантичної структури – її звуження чи розширення – деяких термінів. Зіставлено такі слова з їхніми аналогами в інших слов’янських мовах.
The article deals with the words with the electro- component in the Ukrainian language. Fixation of such tokens in lexicographic works of different time slices is traced. Thematic groups of such words are identified, their belonging to different scientific fields, and also tracing the dynamics of changes in the semantic structure - its narrowing or expansion – some terms. Such words are compared with their counterparts in other Slavic languages

Description

Keywords

українська мова, міжнародний компонент, складні слова, терміни, Ukrainian language, international component, complex words, terms

Citation

Кочан І. Слова з компонентом електро- в сучасній українській літературній мові / Ірина Кочан // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 890. — С. 55–61. — (Термінологія природничих знань).