Technology of recycling, properties and use of polyvinylchloride-coated paper waste

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Publishing House of Lviv Polytechnic National University

Abstract

The technology of recycling of polymer-coated paper waste is described. Physical and chemical properties of fibers obtained from wallpaper wastes and from their derivative compositions were investigated. A special crusher with primary and secondary grinding stages and with a section for separating paper fibers from polymer coating was designed. Industrial trials of cellulose obtained from wallpaper wastes for the asbestos cement sheets manufacturing were held. Its impact on the quality and physical and mechanical properties of sheets was shown. Methods of thermogravimetry, microscopy, and differential thermal, infrared spectral and chemical analysis were applied to investigate cellulose fibers derived from recycled wallpaper. Their properties were compared to the natural cellulose and polyvinylacetate fibers, which are used in the production of asbestos cement sheets. Описано технологію рециклінгу целюлозних волокон паперової основи та його полімерного покриття, одержаних при переробці-подрібненні целюлозо вмісних шпалер з полівінілхлоридним покриттям внаслідок його відділення від паперової основи. Описані фізико-хімічні властивості волокон та композицій на їх основі при повторному їх використання – рециклінгу. Сконструйовано спеціальну 5-ти стадійну 2-модульну дробарку з первинним і вторинним подрібненням та відділенням-сепарацією паперової основи від полімерного покриття і очисткою повітряного потоку. Проведено промислове випробування одержаної таким чином з відходів шпалер розпушеної целюлози для виготовлення листів азбестоцементного шиферу і показано їх вплив на якість та фізико-механічні характеристики шиферу. Методами термогравіметрії, диференціального термічного, ІЧ-спектрального, хімічного аналізів та мікросконії вивчено волокна целюлози, одержані від переробки відходів шпалер, та порівняно їх властивості з природними целюлозними та ПВА волокнами, що використовуються у виробництві азбестоцементного шиферу.

Description

Keywords

wastepaper, grinding, separation, recycling, cellulose fiber, polymer coating, шпалери, подрібнення, сепарація, рециклінг, целюлозні волокна, полімерне покриття

Citation

Technology of recycling, properties and use of polyvinylchloride-coated paper waste / Oleksandra Voronych, Sergiy Kurta, Volodymyr Starchevskyy, Sofiya Fedorchenko // Chemistry & Chemical Technology. – 2016. – Volume 10, number 2. – P. 219–226. – Bibliography: 15 titles.