Нестаціонарний процес розчинення шару зернистого матеріалу

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано розчинення твердої фази у нерухомому шарі матеріалу на початкових стадіях, які характеризуються нестаціонарністю. Визначено коефіцієнт масовіддачі та порівняно його з теоретичним значенням. Подано розраховані зміни розмірів частинок з висотою. У роботі наведено рівняння, згідно з яким визначалося експериментальне значення коефіцієнта масовіддачі, яке дорівнювало 1,34·10-5 м/с. Цю величину порівнювали із теоретичним значенням, яке визначали за критеріальною залежністю для одинарних частинок і дорівнювало 2,12·10-5 м/с. Різниця у величинах коефіцієнта масовіддачі пояснюється тим, що частинки у нерухомому шарі контактують одна з однією і деяка частина поверхні не бере участі у масообміні. Dissolutionof the solid phasein thefixed layer of thematerialin early stages characterized by non-stationarityhas been analyzed. The mass-transfer coefficienthas been determinedand comparedwith the theoretical value. Сalculatedparticle sizechangesand heighthas are presented. The paper givesthe equation serving for determination of an experimental coefficient of mass transfer which amounted to 1,34 • 10-5mp/s. This value has been compared with the theoretical value determined according to criterial dependency for single particles and amounted to 2,12 × 10-5mp/s. The difference in the coefficient mass transfer values wasdue to the fact that the particles in a fixed layer are in contact with each other and some part of the surface is not involved in the mass transfer.

Description

Keywords

розчинення, нерухомий шар, нестаціонарні процеси, кінетика розчинення, dissolution, fixed layer, non-stationaryprocesses, kinetics of dissolution

Citation

Симак Д. М. Нестаціонарний процес розчинення шару зернистого матеріалу / Д. М. Симак, О. В. Люта // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 308–312. – Бібліографія: 7 назв.