Ювілейна XXV МНТК “Геофорум”

Abstract

Висвітлено головні події в роботі XXV ювілейної Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум”, яка працювала 9–11 червня 2021 р. у Львові – Брюховичах – Яворові. Розглянуто підготовку і проведення конференції, урочисте відкриття, роботу пленарних засідань, наукових секцій та презентацій, потужної виставки нових технологій та обладнання, унікальних вимірювальних комплексів, програмних продуктів тощо. Оцінено стан і перспективи розвитку геодезичних, топографічних, картографічних і кадастрових робіт.
The main events in the work of the XXV anniversary International Scientific and Technical Conference “Geoforum”, which took place on June 9–11, 2021 in Lviv – Bryukhovychi – Yavoriv, are covered. Preparation and holding of the conference, grand opening, work of plenary sessions, scientific sections and presentations, a powerful exhibition of new technologies and equipment, unique measuring systems, software products, etc. are considered. The state and prospects of development of geodetic, topographic, cartographic and cadastral works are estimated.

Description

Keywords

МНТК “Геофорум”, пленарні та секційні засідання, фахова виставка, Західне геодезичне товариство, презентації і семінари, ISTC “Geoforum”, plenary and sectional meetings, professional exhibition, Western Geodetic Society, presentations and seminars

Citation

Ювілейна XXV МНТК “Геофорум” / І. Тревого, П. Ткачук, С. Савчук, Б. Четверіков, О. Ванчура // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. — Том ІІ (42). — С. 5–10.