Використання програмного комплексу Surfer у кадастровій оцінці земель, розташованих у зоні впливу гірничо-металургійних підприємств

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто суть програмного комплексу Surfer, його основні функції та характеристики. Виявлено, що врахування екологічного стану території під час грошової оцінки земель на території гірничопромислових комплексів є необхідною умовою для визначення їх достовірної вартості, зниження податкового тиску на забруднених землях. Проаналізовано використання сучасної техніки і новітніх інформаційних технологій у землевпорядкуванні та кадастрі. Наведено графічне зображення розподілу локального коефіцієнта Клк при нормативній грошовій оцінці земель. Рассмотрено сущность программного комплекса Surfer, его основные функции и характеристики. Выявлено, что учет экологического состояния территории при денежной оценке земель на территории горнопромышленных комплексов является необходимым условием для определения их достоверной стоимости, снижения налогового давления на загрязненных землях. Проанализировано использование современной техники и новейших информационных технологий при землеустройстве и кадастре. Приведено графическое изображение распределения локального коэффициента (Клк) при нормативной денежной оценке земель. The essence of the complex Surfer software characteristics of its main functions and characteristics. It was found that the account status of the land in monetary assessment in the mining complexes is a prerequisite for accurate determination of their value, lowering the tax burden on contaminated lands. Analyzed using modern technology and modern information technology in land management and cadastre. The above graphic representation of the distribution of the local factor at Klk normative monetary evaluation of land.

Description

Keywords

програмний комплекс Surfer, кадастрова оцінка земель, інформаційні технології, державний земельний кадастр, екологічний стан території, зони за комфортністю проживання

Citation

Паламар А. Використання програмного комплексу Surfer у кадастровій оцінці земель, розташованих у зоні впливу гірничо-металургійних підприємств / А. Паламар // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 2 (28). – С. 58–59. – Бібліографія: 6 назв.