Основні поняття та класифікація мастильних матеріалів

Abstract

Запропоновано термінологічну класифікацію мастильних матеріалів. Терміни опрацьовано статистико-аналітичним методом, поєднаним з комплексним аналізом фізико- хімічних та споживчих властивостей зазначених матеріалів. Розроблену терміносистему мастильних матеріалів узгоджено з терміносистемою базових нафтохімічних термінів.
Terminological classißcation of lubricants is proposed. Statistical-analytical method of working the terms was taken as a principle being combined with complex analysis of physical-chemical and consumption properties of materials designated.

Description

Keywords

Citation

Основні поняття та класифікація мастильних матеріалів / Ю. Іщук, Є. Кобилянський, С. Коваленко, Б. Ярмолюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. — № 503 : Проблеми української термінології. — С. 118–120.