Актуальні проблеми розвитку логістики туризму в Україні

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Аналізуються недоліки розвитку логістики туризму, розглядаються можливості вирішення проблем управління туристично-рекреаційною сферою. На підставі вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду визначено перспективи подальших досліджень і розвитку логістики, фінансовo-економічних інструментів та інформаційних технологій у туристично-рекреаційній сфері. In this article the lacks of logistics and development of tourism are analyzed, the ways of the decision of problems of management of development tourism-recreation sphere are considered. On the basis of study and generalization of foreign experience the prospects of subsequent researches and development of logistic, financial-economic instruments and information technologies are definite in a tourism-recreation sphere are considered.

Description

Keywords

Citation

Копець Г. Р. Актуальні проблеми розвитку логістики туризму в Україні / Г. Р. Копець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 594 : Логістика. – С. 436–441. – Бібліографія: 13 назв.