Архітектура основної державної топографічної карти

Abstract

Основною метою даної статті є дослідження основних принципів реформування топографічного картографування в умовах розвитку національної інфраструктури геопрострових даних та розроблення архітектури основної державної топографічної карти в Україні. Впровадження інфраструктурного підходу в топографічне виробництво та створення і розвиток постійно діючої системи топографічного моніторингу забезпечить публікацію геопросторових даних в режимі реального часу практично одночасно зі змінами на місцевості, що гарантує підтримання в актуальному стані єдиної топографічної основи і відповідно базових наборів геопросторових даних для НІГД.
The main purpose of this article is to research the basic principles of reforming topographic mapping in the development context of national geospatial data infrastructure and development of the architecture of the main state topographic map in Ukraine. Implementation of the infrastructure approach in topographical production and the creation and development of a permanent system of topographical monitoring will ensure the publication of geospatial data in real time practically simultaneously with changes in the terrain, which guarantees the maintenance in the current state of a single topographic basis and, accordingly, Core Reference Dataset for NSDI.

Description

Keywords

державна топографічна карта, базові набори геопросторових даних, національна інфраструктура геопросторових даних (НІГД), national topographic map, Core Reference Dataset, national geospatial data infrastructure (NIGD)

Citation

Карпінський Ю. Архітектура основної державної топографічної карти / Юрій Карпінський, Надія Лазоренко-Гевель // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 11–14.