Архітектура основної державної топографічної карти

dc.citation.conferenceВсеукраїнська науково-практична конференція "Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи"
dc.citation.epage14
dc.citation.journalTitleКартографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції
dc.citation.spage11
dc.contributor.affiliationНауково-дослідний інститут геодезії і картографії
dc.contributor.affiliationКиївський національний університет будівництва і архітектури
dc.contributor.affiliationResearch Institute of Geodesy and Cartography
dc.contributor.affiliationKyiv National University of Construction and Architecture
dc.contributor.authorКарпінський, Юрій
dc.contributor.authorЛазоренко-Гевель, Надія
dc.contributor.authorKarpinkyi, Yurii
dc.contributor.authorLazorenko-Hevel, Nadiia
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.coverage.temporal3–5 жовтня 2019 року, Львів
dc.date.accessioned2020-06-02T10:57:50Z
dc.date.available2020-06-02T10:57:50Z
dc.date.created2019-10-03
dc.date.issued2019-10-03
dc.description.abstractОсновною метою даної статті є дослідження основних принципів реформування топографічного картографування в умовах розвитку національної інфраструктури геопрострових даних та розроблення архітектури основної державної топографічної карти в Україні. Впровадження інфраструктурного підходу в топографічне виробництво та створення і розвиток постійно діючої системи топографічного моніторингу забезпечить публікацію геопросторових даних в режимі реального часу практично одночасно зі змінами на місцевості, що гарантує підтримання в актуальному стані єдиної топографічної основи і відповідно базових наборів геопросторових даних для НІГД.
dc.description.abstractThe main purpose of this article is to research the basic principles of reforming topographic mapping in the development context of national geospatial data infrastructure and development of the architecture of the main state topographic map in Ukraine. Implementation of the infrastructure approach in topographical production and the creation and development of a permanent system of topographical monitoring will ensure the publication of geospatial data in real time practically simultaneously with changes in the terrain, which guarantees the maintenance in the current state of a single topographic basis and, accordingly, Core Reference Dataset for NSDI.
dc.format.extent11-14
dc.format.pages4
dc.identifier.citationКарпінський Ю. Архітектура основної державної топографічної карти / Юрій Карпінський, Надія Лазоренко-Гевель // Картографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 3–5 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 11–14.
dc.identifier.citationenKarpinkyi Y. Architecture of the main state topographic map / Yurii Karpinkyi, Nadiia Lazorenko-Hevel // Kartohrafichne modeliuvannia ta heohrafichni informatsiini systemy : zbirnyk materialiv vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 3–5 zhovtnia 2019 roku, Lviv. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2019. — P. 11–14.
dc.identifier.isbn978-966-941-386-4
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/50808
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.relation.ispartofКартографічне моделювання та географічні інформаційні системи : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції, 2019
dc.relation.references1. Карпінський Ю. О. Склад і принципи розроблення національного профілю стандартів з географічної інформації / Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Я. Окада // Інженерна геодезія. – 2016. – Вип. 63. – С. 110-120.
dc.relation.references2. Карпінський Ю. О. Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури геопросторових даних / Ю. О. Карпінський, Н. Ю. Лазоренко-Гевель // Містобудування і територіальне планування. – К.: КНУБА. – 2018. – Вип. 68. – С. 712-724.
dc.relation.references3. Карпінський Ю. О. Стратегія формування національної інфраструктури геопросторових даних в Україні / Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко. – К.:НДІГК, 2006. – 108 с.: іл. – (Сер. “Геодезія, картографія, кадастр”).
dc.relation.references4. Карпінський Ю. О. Еталонна модель бази топографічних даних / Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. В. Рунець // Вісник геодезії та картографії. – 2010. – № 2. – С. 28-36.
dc.relation.references5. Карпінський Ю. О. Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування / Ю. О. Карпінський, Н. Ю. ЛазоренкоГевель // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. Збірник наукових праць. – Вип. І (35). – 2018. – С.204-211.
dc.relation.references6. Національний стандарт України ДСТУ 8774:2018 “Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних”. – Інтернет-джерело: http://gki.com.ua/ua/prinjato-nacionalni-standartukraiini-dstu-87742018-geografichna-informacijapravila-modeljuvannja-geoprostorovih-danih
dc.relation.referencesen1. Karpinskyi Yu. O. Sklad i pryntsypy rozroblennia natsionalnoho profiliu standartiv z heohrafichnoi informatsii, Yu. O. Karpinskyi, A. A. Liashchenko, Ya. Okada, Inzhenerna heodeziia, 2016, Iss. 63, P. 110-120.
dc.relation.referencesen2. Karpinskyi Yu. O. Zastosuvannia topohrafichnykh planiv v umovakh rozvytku natsionalnoi infrastruktury heoprostorovykh danykh, Yu. O. Karpinskyi, N. Yu. Lazorenko-Hevel, Mistobuduvannia i terytorialne planuvannia, K., KNUBA, 2018, Iss. 68, P. 712-724.
dc.relation.referencesen3. Karpinskyi Yu. O. Stratehiia formuvannia natsionalnoi infrastruktury heoprostorovykh danykh v Ukraini, Yu. O. Karpinskyi, A. A. Liashchenko, K.:NDIHK, 2006, 108 p., il, (Ser. "Heodeziia, kartohrafiia, kadastr").
dc.relation.referencesen4. Karpinskyi Yu. O. Etalonna model bazy topohrafichnykh danykh, Yu. O. Karpinskyi, A. A. Liashchenko, R. V. Runets, Visnyk heodezii ta kartohrafii, 2010, No 2, P. 28-36.
dc.relation.referencesen5. Karpinskyi Yu. O. Metody zbyrannia heoprostorovykh danykh dlia topohrafichnoho kartohrafuvannia, Yu. O. Karpinskyi, N. Yu. LazorenkoHevel, Suchasni dosiahnennia heodezychnoi nauky i vyrobnytstva. Zbirnyk naukovykh prats, Vyp. I (35), 2018, P.204-211.
dc.relation.referencesen6. Natsionalnyi standart Ukrainy DSTU 8774:2018 "Heohrafichna informatsiia. Pravyla modeliuvannia heoprostorovykh danykh", Internet-dzherelo: http://gki.com.ua/ua/prinjato-nacionalni-standartukraiini-dstu-87742018-geografichna-informacijapravila-modeljuvannja-geoprostorovih-danih
dc.relation.urihttp://gki.com.ua/ua/prinjato-nacionalni-standartukraiini-dstu-87742018-geografichna-informacijapravila-modeljuvannja-geoprostorovih-danih
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2019
dc.subjectдержавна топографічна карта
dc.subjectбазові набори геопросторових даних
dc.subjectнаціональна інфраструктура геопросторових даних (НІГД)
dc.subjectnational topographic map
dc.subjectCore Reference Dataset
dc.subjectnational geospatial data infrastructure (NIGD)
dc.subject.udc528.001
dc.subject.udc681.518
dc.titleАрхітектура основної державної топографічної карти
dc.title.alternativeArchitecture of the main state topographic map
dc.typeConference Abstract

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2019_Karpinkyi_Y-Architecture_of_the_main_11-14.pdf
Size:
348.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2019_Karpinkyi_Y-Architecture_of_the_main_11-14__COVER.png
Size:
519.77 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
3.04 KB
Format:
Plain Text
Description: