Економічний механізм приватних підприємств у сільському господарстві

Abstract

На сьогодні дуже важливим є дослідження економічного механізму як сукупності економічних засобів управління агропромисло- вим виробництвом. Його можна представити у вигляді елементів економічного механізму, що в сумі визначають фінансовий стан суб'єктів господарювання: ціни і тарифи, кредити, податки, дотації, асигнування з бюджету, страхування, стимулювання праці. Яке б із визначень не бралося до уваги, усі вони спільною рисою мають не що інше як економічні методи (способи, прийоми) управління приватних підприємств на основі всебічного використання економічних важелів (ціна, прибуток, кредит, відсоток, санкції тощо).

Description

Keywords

Citation

Михалюк Н. Економічний механізм приватних підприємств у сільському господарстві / Наталія Михалюк // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — Том 10. — С. 13–17.