Формализация бизнес-процессов на основе аппаратов РСА и π -исчисления

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядаються питання побудови формалізованих моделей виробничих і бізнес-процесів, які спроектовані на основі сервісно-орієнтованого підходу (SOA). Запропоновано досліджувати такі процеси на основі поділу на сильно- та слабопов’язані складові. Такий підхід дозволяє для формалізованого представлення процесів застосувати апарат алгебри алгоритмів та інструментарій π -обчислення, який призначений для опису взаємодії паралельних процесів. Запропонована методика дає змогу одержати компактний формалізований опис виробничих процесів, який забезпечує однозначну відповідність графічним моделям та комп'ютерному представленню мовою програмування BPEL. The paper considers designing questions of the formalized models industrial and business processes which are constructed on the basis of the service-oriented approach (SOA). The researching of the given processes is offered on the basis of sharing on strong and loosely jointed components. Such approach allows to apply to the formalized representation of such processes the algebra of algorithms and π -calculus, which is intended for the description of interaction of concurrent processes. The offered technique allows to receive the compact readable formalized description of production and business-processes unambiguously corresponding to the computer representation in language BPEL as well as to the graphic models.

Description

Keywords

регулярні схеми алгоритмів, π -обчислення, BPEL, бізнес-процес, алгоритмічна модель, the regular circuits of algorithms, π -calculus, BPEL, business process, algorithmic model

Citation

Илюшко В. Формализация бизнес-процессов на основе аппаратов РСА и π -исчисления / В. Илюшко, А. Калмыков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 694 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 144-152. – Бібліографія: 14 назв.