Термодинаміка розчинів 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда в органічних розчинниках

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

За температурною залежністю розчинності 2-фурил-2-ціано-2 пропенаміда вираховано ентальпію та ентропію його розчинення в бензені, диметилкетоні та ізо-пропанолі. Методом диференційно-термічного аналізу визначено теплоту плавлення (ΔfusН426,9 = 21,7±1,1 кДж/моль). Проаналізовано вплив розчинників на ентропію та ентальпію змішування. According to the temperature dependence of the solubility of 2-furyl-2-cyano-2 propenamide an enthalpy and an entropy of its dissolution in benzene, dymetylketon and isopropanol were calculated. The heat of fusion (ΔfusН426,9 = 21,7 ± 1,1 kJ / mol) was determined by the method of differential and thermal analysis. The analysis of the influence of solvents on the entropy and enthalpy of mixing was conducted.

Description

Keywords

ентальпія та ентропія розчинення і змішування, ентропія плавлення, похідні фурану, 2-фурил-2-ціано-2пропенамід, enthalpy and entropy of dissolution and mixing, entropy of fusion, furan derivatives, 2-furyl-2-cyano-2propenamide

Citation

Термодинаміка розчинів 2-фурил-2-ціано-2-пропенаміда в органічних розчинниках / Я. А. Четвержук, Ю. І. Горак, І. Б. Собечко, В. В. Кочубей, В. В. Сергеєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 787 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 42–47. – Бібліографія: 8 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By