FA → МА + термоіндуковані перетворення у кристалах СаF2–Ме+

No Thumbnail Available
Date
2000
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Державного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Досліджено FА→(F2+)А-перетворення центрів забарвлення в кристалах CaF2-Ме+ (Ме+=Li+, Na+, K+, Rb+), опромінених Х-променями при Т = 80 К. Показано, що утворення МА +-центрів відбувається двостадійно. На низькотемпературній стадії МА +-центри утворюються внаслідок FА(1)→(F2+)А-перетворень, а на високотемпературній – в результаті захоплення FА-центрами рухливих аніонних вакансій. The FA → (F2+)A conversions of coloration centers in CaF2-Me+(Me+ = Li+, Na +, K+, Rb+ ) crystals, X-irradiated in temperature T = 80 K have been researched. It is shown that creation of MA +-centers occures in two stages. The MA+-centers come into existence because of FA(1) → (F2+)A conversions during the low-temperature stage and in consequence of capture of the movable anion vacancies by FA-center during the high-temperature stage.
Description
Keywords
Citation
FA → МА + термоіндуковані перетворення у кристалах СаF2–Ме+ / З. П. Чорній, С. І. Качан, Г. О. Щур, В. М. Салапак, С. П. Дубельт // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2000. – № 393 : Елементи теорії та прилади твердої електроніки. – С. 25–28. – Бібліографія: 7 назв.