Амбівалентність ставлення громадян до корупційних ситуацій як психологічна причина існування корупції

dc.citation.epage45
dc.citation.journalTitleПсихологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал
dc.citation.spage37
dc.citation.volume10
dc.contributor.authorЛозинський, Олег
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.date.accessioned2018-06-25T12:25:27Z
dc.date.available2018-06-25T12:25:27Z
dc.date.created2017-04-20
dc.date.issued2017-04-20
dc.description.abstractПроаналізовано психологічні причини амбівалентності ставлення громадян до корупції та корупційних ситуацій.
dc.format.extent37-45
dc.format.pages9
dc.identifier.citationЛозинський О. Амбівалентність ставлення громадян до корупційних ситуацій як психологічна причина існування корупції / Олег Лозинський // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів : ТзОВ «Ліга-Прес», 2017. — Том 10. — С. 37–45.
dc.identifier.citationenLozinskii O. Ambivalentnist stavlennia hromadian do koruptsiinykh sytuatsii yak psykholohichna prychyna isnuvannia koruptsii / Oleh Lozinskii // Psykholohichni vymiry kultury, ekonomiky, upravlinnia : naukovyi zhurnal. — Lviv : TzOV "Liha-Pres", 2017. — Vol 10. — P. 37–45.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/42175
dc.language.isouk
dc.publisherТзОВ «Ліга-Прес»
dc.relation.ispartofПсихологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал (10), 2017
dc.relation.references1. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»: №3206-VI від 07.04.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/print1435308261699846
dc.relation.references2. Зелінська Т.М. Амбівалентність особистості: Теорія, діагностика і психокорекція / Т.М. Зелінська. – Київ: Вид-во «Каравела», 2016. – 256 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/75096-21-kontseptualzatsya-fenomenuambvalentnost- sotsalnih-ustanovok-osobistost.html
dc.relation.references3. Лозинський О.М. Мотиваційні конфлікти як психологічний засіб вчинення корупційних правопорушень // Психологічні аспекти національної безпеки. Збірник тез V-ої Міжнародної наук.-практичної конференції / О.М. Лозинський. – Львів: ВЦ ЛДУВС, 2011.
dc.relation.references4. Лозинський О.М. Психологія політичної корупції: Монографія / О.М. Лозинський. Видання друге, доповнене. – Львів: В-во «Ліга-Прес», 2017. – 340 с.
dc.relation.references5. Фестингер Л. Теория когнитивного диссонанса / Л. Фестингер. – СПб.: Ювента, 1999. – 237 с.
dc.relation.references6. Хурчак А.Е. Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці: дис. канд. псих. наук. 19.00.07. / Ангеліна Едуардівна Хурчак. – К., 2004. – 189 с.
dc.relation.references7. Motivational Conflicts [Електронний ресурс] / [без автора]. – Режим доступу: http://www.psywww.com/intropsych/ch09_motivation/motivational_conflicts.html
dc.relation.referencesen1. Zakon Ukrainy "Pro zasady zapobihannia i protydii koruptsii": No 3206-VI vid 07.04.2011 y. [Electronic resource], Access mode: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/print1435308261699846
dc.relation.referencesen2. Zelinska T.M. Ambivalentnist osobystosti: Teoriia, diahnostyka i psykhokorektsiia, T.M. Zelinska, Kyiv: Vyd-vo "Karavela", 2016, 256 p. [Electronic resource], Access mode: http://westudents.com.ua/glavy/75096-21-kontseptualzatsya-fenomenuambvalentnost- sotsalnih-ustanovok-osobistost.html
dc.relation.referencesen3. Lozynskyi O.M. Motyvatsiini konflikty yak psykholohichnyi zasib vchynennia koruptsiinykh pravoporushen, Psykholohichni aspekty natsionalnoi bezpeky. Zbirnyk tez V-oi Mizhnarodnoi nauk.-praktychnoi konferentsii, O.M. Lozynskyi, Lviv: VTs LDUVS, 2011.
dc.relation.referencesen4. Lozynskyi O.M. Psykholohiia politychnoi koruptsii: monograph, O.M. Lozynskyi. Vydannia druhe, dopovnene, Lviv: V-vo "Liha-Pres", 2017, 340 p.
dc.relation.referencesen5. Festinher L. Teoriia kohnitivnoho dissonansa, L. Festinher, SPb., Iuventa, 1999, 237 p.
dc.relation.referencesen6. Khurchak A.E. Psykholohichni osoblyvosti ambivalentnosti atytiudiv u yunatskomu vitsi: dys. kand. psykh. nauk. 19.00.07., Anhelina Eduardivna Khurchak, K., 2004, 189 p.
dc.relation.referencesen7. Motivational Conflicts [Electronic resource], [bez avtora], Access mode: http://www.psywww.com/intropsych/ch09_motivation/motivational_conflicts.html
dc.relation.urihttp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3206-17/print1435308261699846
dc.relation.urihttp://westudents.com.ua/glavy/75096-21-kontseptualzatsya-fenomenuambvalentnost-
dc.relation.urihttp://www.psywww.com/intropsych/ch09_motivation/motivational_conflicts.html
dc.rights.holder© ГО «Львівський аналітичний дім», 2017.
dc.rights.holder© Західний науковий центр НАН України та МОН України, 2017.
dc.subjectамбівалентність
dc.subjectстрес
dc.subjectособистісна регресія
dc.subjectфрустраційна толерантність
dc.subjectагресія
dc.subjectіндекс амбівалентності ставлення
dc.titleАмбівалентність ставлення громадян до корупційних ситуацій як психологічна причина існування корупції
dc.typeArticle

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
2017v10_Lozinskii_O-Ambivalentnist_stavlennia_37-45.pdf
Size:
3.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
2017v10_Lozinskii_O-Ambivalentnist_stavlennia_37-45__COVER.png
Size:
512.85 KB
Format:
Portable Network Graphics
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
2.96 KB
Format:
Plain Text
Description: