Change in properties of M-10DM mineral motor oil after its using in the diesel engine

Abstract

Вивчено фізико-хімічні властивості та груповий склад свіжої та відпрацьованої мінеральної моторної оливи М-10ДМ для дизельних двигунів. Наведено результати ІЧ-спектроскопічного та дериватографічного досліджень цих олив. За допомогою рентгенофлуоресцентного методу вста- новлено склад неорганічної частини олив. Описано зміни складу і властивостей оливи М-10ДМ до та після експлуатації в двигуні внутрішнього згоряння.
Physico-chemical properties and group composition of the virgin and used M-10DM motor oil for diesel engines were studied. IR-spectroscopy and derivatography were used for investigation. By means of X-ray fluorescence the composition of inorganic part was determined. Change in properties and composition of M-10DM before and after using are discussed.

Description

Keywords

мінеральна моторна олива, від- працьована олива, груповий склад, старіння оливи, mineral motor oil, used oil, group composition, oil aging

Citation

Change in properties of M-10DM mineral motor oil after its using in the diesel engine / Oleg Hrynyshyn, Bogdan Korchak, Taras Chervinskyy, Viktoria Kochubei // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 11. — No 3. — P. 387–391.