Густина, надлишковий об’єм і парціальні мольні об’єми розчинів ізобутилметакрилату в ацетонітрилі і бензені

No Thumbnail Available
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Пікнометричним методом визначено концентраційну залежність густини і надлишкового об’єму бінарних систем ізобутилметакрилату з ацетонітрилом та бензеном за температури 293 K та атмосферного тиску. Розраховано значення надлишкового об’єму та парціальних мольних об’ємів компонентів. Для системи ацетонітрил – ізобутилметакрилат надлишковий об’єм приймає від’ємні значення, а для системи бензен – ізобутилметакрилат – додатні значення. Density and excess volume of the binary systems of iso-buthylmethacrylate with acetonitryle and benzene have been measured as a function of concentrations at 293 K and atmospheric pressure by pycnometric method. The values of excessive and partial molar volumes of the components were calculated. The excess volume for the acetonitryle – isobuthylmethacrylate system receives negative values and for the benzene system – isobuthylmethacrylate – positive values.
Description
Keywords
розчини, густина, надлишковий об’єм, парціальні мольні об’єми, ізобутилметакрилат, ацетонітрил, бензен, solutions, density, excess volume, partial molar volumes, isobuthylmethacrylate, acetonitryle, benzene
Citation
Сергеєв В. В. Густина, надлишковий об’єм і парціальні мольні об’єми розчинів ізобутилметакрилату в ацетонітрилі і бензені / В. В. Сергеєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 787 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 12–16. – Бібліографія: 9 назв.