Метод автоматизованого оцінювання траєкторії руху об’єкта при змазі зображення

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглядаються питання інтелектуальної обробки зображень. Основним результатом є підхід до оцінювання параметрів спотворення частини зображення внаслідок її руху відносно свого фону, а саме траєкторії цього руху. Розглядуваний підхід ґрунтується на відслідковуванні слідів, які залишають неоднорідності рухомого об’єкта під час руху, що дає можливість визначити траєкторію руху. Questions of intellectual image processing. The main result is an approach to estimating the parameters of the image distortion due to its motion relative to its background, namely the trajectory of this movement. Under consideration approach is based on tracking trace, leaving heterogeneity moving object while driving, which makes it possible to determine the trajectory.

Description

Keywords

зображення, траєкторія руху, оцінювання параметрів, неоднорідності, змаз зображення, дискретна функція розсіяння точки, image trajectory, estimation of parameters, heterogeneity, zmaz image, discrete function of point dispersion

Citation

Пелешко Д. Метод автоматизованого оцінювання траєкторії руху об’єкта при змазі зображення / Д. Пелешко, Н. Кустра, А. Клювак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 710 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 65-70. – Бібліографія: 4 назви.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By