Від релятивістських ефектів у ГНСС до релятивістської геодезії

Loading...
Thumbnail Image

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглядаються сучасний стан та перспективи розвитку наукових досліджень, пов’язаних з використанням релятивістського підходу до просторово-часових вимірювань. Рассмотрено современное состояние и перспективы развития научных исследований, связанных с использованием релятивистского подхода в пространственно-временных измерениях. The state and prospects of researches, connected with usage of relativistic approach for time-space measurements, are discussed.

Description

Keywords

Citation

Від релятивістських ефектів у ГНСС до релятивістської геодезії / С. Матвієнко, О. Мелешко, О. Прокопов, В. Романько, Г. Сидоренко, В. Копил, І. Тревого, К. Третяк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; відповідальний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – Випуск 1 (17). – С. 41–45. – Библиография: 17 названий.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By