Державний суверенітет як політологічна категорія: сутність, характеристики, особливості трансформації

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджується сутність та особливості державного суверенітету як політологічної категорії. Визначено традиційне (Вестфальське) розуміння державного суверенітету, притаманне національним державам, його ознаки; проаналізовано історичний розвиток цього поняття та зміст основних теорій суверенітету. Наведено поствестфальські визначення державного суверенітету та прослідковано особливості трансформації його змісту. In the article is probed essence and features of state sovereignty as a political science category. Certainly traditional (Vestfal) understanding of state sovereignty, inherent the national states, his signs; historical development of this concept and maintenance of basic theories of sovereignty is analysed. Postvestfal determination of state sovereignty is resulted and Postvestfal determination of state sovereignty and feature of transformation of his maintenance is resulted.

Description

Keywords

державний суверенітет, національна держава, національний суверенітет, вестфальський суверенітет, "повнота влади", незалежність, внутрішній суверенітет, суверенітет взаємозалежності, міжнародний правовий суверенітет, state sovereignty, national state, national sovereignty, vestfal sovereignty, "plenitude of power", independence, internal sovereignty, sovereignty of interdependence, international legal sovereignty

Citation

Троян І. Державний суверенітет як політологічна категорія: сутність, характеристики, особливості трансформації / І. Троян // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – Випуск 22. – С. 130–136. – Бібліографія: 12 назв.