Effectiveness of gas bubbling during short-term cavitational action on the water disinfection from Bacillus cereus bacteria type

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Gases bubbling of different nature into the reaction medium for water disinfection from bacteria under cavitation conditions is proposed in the article. It was shown that gas bubbling within the first three minutes of the process leads to acceleration the process of aggregates breaking in the aqueous medium under acoustic conditions, due to the formation of additional cavitational embryos compared with the process without gas bubbling. It was found that in the initial moment of reaction the cavitation energy was spent for breaking of aggregates into a single bacterial cells but cell disruption is slower process unlike disaggregation. Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знезараження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень бактеріальних агрегатів в поодинокі клітини, а відмирання відбувається повільніше, ніж дезагрегація.

Description

Keywords

wastewater, microorganisms, cavitation, water purification, microorganism’s number, стічна вода, мікроорганізми, кавітація, очищення води, мікробне число

Citation

Shevchuk L. I. Effectiveness of gas bubbling during short-term cavitational action on the water disinfection from Bacillus cereus bacteria type / L. I. Shevchuk, I. Z. Koval, T. S. Falyk // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 340–344. – Bibliography: 16 titles.