Оцінка ефективності вибору порядку методу в алгоритмі чисельного інтегрування на основі різниць вищих порядків

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Розглянуто алгоритм чисельного інтегрування на основі різниць вищих порядків та виділено фактори, які впливають на вибір порядку методу. Запропоновано алгоритм оцінки ефективності вибору порядку методу, проведено його дослідження на тестовому наборі схем та зроблено висновки щодо методу керування обчисленнями. This paper deals with the numerical integration algorithm based on the differences of higher orders, and the factors influencing on the choice of a method order are marked out. The algorithm to evaluate method order selection efficiency is proposed, its investigation on the test circuit set is conducted, and conclusions on the calculation control method are made.

Description

Keywords

чисельне інтегрування, різниці вищих порядків, САПР, схемотехнічне моделювання, Spice, ALLTED, numerical integration, differences of higher orders, CAD, circuit simulation

Citation

Фіногенов О. Оцінка ефективності вибору порядку методу в алгоритмі чисельного інтегрування на основі різниць вищих порядків / О. Фіногенов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 751 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 351–356. – Бібліографія: 8 назв.