Деякі кореляційні методи виділення малоамплітудних геомагнітних аномалій

Abstract

Запропоновано метод виділення малоамплітудних аномалій геомагнітного поля на основі аналізу кореляційних зв’язків між даними спостережень і множиною синусоїд з асиметрично заданим півперіодом. Метод з методом обернених ймовірностей і методами оптимальної лінійної фільтрації.
The method of low amplitude anomalies of the geomagnetic field is proposed. The method is based upon analysis of correlations between data of observation and sine function that is defined on assimetrical halfperiod. This method can be combined with inverse probabilities method or optimal linear filters.

Description

Keywords

Citation

Городиський Ю. Деякі кореляційні методи виділення малоамплітудних геомагнітних аномалій / Ю. Городиський, Є. Струк, Т. Климкович // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 450 : Комп'ютерна інженерія та інформаційні технології. — С. 155–161.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By