Моделювання процесу формування цін на інноваційну продукції машинобудівних підприємств

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

З’ясовано особливості механізму встановлення цін на машинобудівну продукцію. Визначено основні чинники, які впливають на розмір цін на інноваційну продукцію машинобудівних підприємств. Побудовано математичні моделі формування цін на інноваційну продукцію машинобудування, за яких досягається узгодження інтересів виробників та споживачів цієї продукції за рахунок науково обґрунтованого розподілу між ними економічного ефекту від створення та використання нової продукції. In the article the features of mechanism of establishment of prices are found out on machine-building products. Certainly basic factors which influence on the size of prices on the innovative products of machine-building enterprises. The mathematical models of forming of prices are built on the innovative products of machine-building, for which the concordance of interests of producers and users of this products is achieved for the account scientifically distributing grounding between them economic effect from creation and use of new products.

Description

Keywords

Citation

Гришко В. А. Моделювання процесу формування цін на інноваційну продукції машинобудівних підприємств / В. А. Гришко, О. Ю. Ємельянов, І. З. Крет // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 153–157. – Бібліографія: 7 назв.