Синтагматика та парадигматика термінів з міжнародними компонентами як фактор їх системності

Date

2005-03-01

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Слова з міжнародними компонентами, які є невід’ємною ознакою кожної термінології, виявляють свої системні властивості в парадигматиці й синтагматиці, що не були досі предметом спеціального лінгвістичного дослідження. Проблема, яку ставить автор, - з’ясувати системотвірні ознаки таких слів, виявити особливості поєднання міжнародних компонентів з іншими запозиченими й українськими коренями, а також слів, що містять такі терміноелементи, з іншими словами.
Being an integral part of every terminology, the words with international components display their system features in paradigmatics and syntagmatics that has not been the subject of special linguistic research yet. The problem posed by author is to clear up the system- creating features of such words, discover peculiarities of combination of international components with other loan and Ukrainian components, and also of the words that have such termelements with other words.

Description

Keywords

Citation

Кочан І. Синтагматика та парадигматика термінів з міжнародними компонентами як фактор їх системності / Ірина Кочан // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 538 : Проблеми української термінології. — С. 3–10. — (Теоретичні засади термінознавства та лексикографії).