Метод інваріантного вимірювання термоелектричного коефіцієнта Пельтьє

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто прямий метод інваріантного вимірювання в заданому діапазоні температур коефіцієнта Пельтьє при дослідженні термоелектричних властивостей відомих і заново створюваних речовин та матеріалів. За цим методом використовують принцип структурно-часової надлишковості вимірювальних перетворень, завдяки чому створюються умови інваріантності щодо дії різних дестабілізуючих факторів, здійснюють автокорекцію домінуючих методичних похибок і досягають істотного підвищення точності кінцевого результату вимірювання. The direct method of the invariant measuring is considered in the set range of temperatures of coefficient of Pel't'e at research of thermo-electric properties of the known and anew created matters and materials. Principle of structurally sentinel surplus of measurings transformations is utillized in the offered method, due to what the terms of invariance are created in relation to the action of different destabilizing factors, avtocorection of dominant methodical errors is carried out and the substantial increase of exactness of endpoint of measuring is arrived at.

Description

Keywords

Пельтьє, вимірювання

Citation

Юрчик Г. Метод інваріантного вимірювання термоелектричного коефіцієнта Пельтьє / Г. Юрчик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 663 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 164-169. – Бібліографія: 10 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By