Афіксальне словотворення в терміносистемі конституційного права

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті досліджено словотвірні особливості українських термінів конституційного права. Зокрема окреслено особливості суфіксального та префіксального способів творення термінів цієї галузі права на сучасному етапі. З’ясовано та проаналізовано продуктивність словотвірних моделей цих способів творення термінів конституційного права. In the article the word creative features of Ukrainian terms of constitutional law is explored. The peculiarities of suffixes and prefixes ways of creating the terms of this branch of the law today are analyzed. It was found and analyzed the productivity of derivational models of different ways of creating terms of constitutional law.

Description

Keywords

українська мова, термінологія, конституційне право, словотвір, морфологічний спосіб словотворення, суфіксація, префіксація, Ukrainian language, terminology, constitutional law, word-formation, morfological term-formation mode, suffixation, prefixation

Citation

Луньо П. Афіксальне словотворення в терміносистемі конституційного права / Петро Луньо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 765 : Проблеми української термінології. – С. 102–105. – Бібліографія: 12 назв.