Географічні терміни в мікротопонімії центральної Бойківщини: порівняльний аспект

No Thumbnail Available

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

У роботі розглядаються географічні терміни як важлива складова при творенні мікротопонімів. Усі географічні терміни об’єднано в групи на позначення рельєфу, гідрорельєфу та рослинного покриву. Термінологія Сколівщини порівнюється з географічними термінами інших етнографічних регіонів України.
In the work geographic terms are examined as an important part by the creation of microtoponymies. All the geographic terms are united in groups which mark relief, hydrorelief and plant cover. Terminology of Skolivshchyna is compared with the geographic tarms of the other ethnographical regions of Ukraine.

Description

Keywords

Citation

Сокіл Н. Географічні терміни в мікротопонімії центральної Бойківщини: порівняльний аспект / Наталія Сокіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". — Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — № 559 : Проблеми української термінології. — С. 288–292.