Метод тривимірної візуалізації на основі нейронних мереж Кохонена

No Thumbnail Available
Date
2004
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Розглядається проблема розв’язання задачі розпізнавання образів на основі карт із самоорганізацією Кохонена з візуалізованим представленням результатів. Пропонується застосувати додатковий параметр, що обчислюється за допомогою процедури ортогоналізації Грама-Шмідта як третю координату КІС. Подано результати проведених експериментів на тестових задачах для двовимірних та тривимірних КІС. The problems of pattern recognition on a basis of Kohonen self-organizing maps with visual representation of results have been considered in the paper. An additional parameter, which calculated with Gram-Schmidt orthogonalization has been offered for using as a third coordinate. The results of the carried out experiments on the test tasks for 2D and 3D self-organizing maps have been shown in the paper.
Description
Keywords
Citation
Хаймуді Е.-К. Метод тривимірної візуалізації на основі нейронних мереж Кохонена / Е.-К. Хаймуді, Ю. В. Цимбал // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2004. – № 501 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 99–102. – Бібліографія: 5 назв.