До питання семантичної та конотативної модифікації інтернаціональних слів у англо-українських ділових контекстах

Date

2002-03-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

У статті розглядаються семантичні, стилістичні та прагматичні функції прикметника “aggressive” / “агресивний” як атрибутивного елемента ряду термінологічних словосполучень у англо-українських ділових контекстах. Встановлено певну семантичну неадекватність інтернаціональних професіоналізмів та модифікацію їх конотативного значення по відношенню до етимологічного значення слова “aggressive”.
Semantic, stylistic and pragmatic functions of the adjective “aggressive” as an attributive component of a number of terminological units in English-Ukrainian business contexts have been under analysis. Some semantic inadequacy of international business terms and modification of their connoting usage as compared to the etymological meaning of the adjective “aggressive” have been determined.

Description

Keywords

Citation

Бордюк Л. До питання семантичної та конотативної модифікації інтернаціональних слів у англо-українських ділових контекстах / Людмила Бордюк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 453 : Проблеми української термінології. — С. 301–303. — (Термінологія природничих знань).