Антономічні відношення в українській термінології туризму

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

У статті розглянуто актуальні проблеми явища антонімії в терміносистемі галузі туризму, наведено класифікації антонімів за різними критеріями (структурою, поняттєво-семантичними зв’язками, частиномовною належністю); доведено, що антонімія в термінології туризму сприяє її системності. The actual problems of antonyms a phenomenon in the terminology system of the tourism sphere are considered in the article, the classifications of antonyms according to the various criteria (structure, notional and semantic relations, parts of speech) are described; it is proved that the antonyms in the terminology system of the tourism sphere favors its systemic.

Description

Keywords

українська мова, терміносистема, туризм, контрарний антонім, комплементарний антонім, антонім-конверсив, Ukrainian language, terminology system, tourism, complimentary antonym, antonym-conversion

Citation

Черненко І. Антономічні відношення в українській термінології туризму / Ірина Черненко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 675 : Проблеми української термінології. – С. 183–186. – Бібліографія: 8 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By