Антономічні відношення в українській термінології туризму

Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У статті розглянуто актуальні проблеми явища антонімії в терміносистемі галузі туризму, наведено класифікації антонімів за різними критеріями (структурою, поняттєво-семантичними зв’язками, частиномовною належністю); доведено, що антонімія в термінології туризму сприяє її системності. The actual problems of antonyms a phenomenon in the terminology system of the tourism sphere are considered in the article, the classifications of antonyms according to the various criteria (structure, notional and semantic relations, parts of speech) are described; it is proved that the antonyms in the terminology system of the tourism sphere favors its systemic.
Description
Keywords
українська мова, терміносистема, туризм, контрарний антонім, комплементарний антонім, антонім-конверсив, Ukrainian language, terminology system, tourism, complimentary antonym, antonym-conversion
Citation
Черненко І. Антономічні відношення в українській термінології туризму / Ірина Черненко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 675 : Проблеми української термінології. – С. 183–186. – Бібліографія: 8 назв.