Оптимізація жадібних алгоритмів пошуку для скомбінованих послідовностей даних

Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто питання оптимізації жадібних алгоритмів, які можуть бути застосовані для оптимізації розміщення/маршрутизації між компонентами в обчислювальних системах у випадку, коли послідовності даних було отримано за допомогою комбінаційного розподілу. Проаналізовано недоліки використання звичайного жадібного алгоритму і запропоновано його оптимізований варіант на основі упорядкованого матричного запису розміщень, який дає змогу підвищити швидкодію алгоритму у 2.7 разу для 482 унікальних елементів. The paper describes optimization of the greedy algorithm that can be used to optimize the placement / routing between components in computer systems, when the sequences of data were obtained by using combinations. The disadvantages of original greedy algorithm were analyzed and its optimized version, which is based on an ordered matrix notation to store permutation, was proposed. This approach increases algorithm performance in 2.7 times for 482 unique items.
Description
Keywords
алгоритми оптимізації і пошуку, жадібні алгоритми, спеціалізовані процесори, search and optimization algorithms, greedy algorithms, application-specific processors
Citation
Лопіт І. І. Оптимізація жадібних алгоритмів пошуку для скомбінованих послідовностей даних / І. І. Лопіт // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні системи та мережі : збірник наукових праць. – 2016. – № 857. – С. 29–36. – Бібліографія: 4 назви.