Синтез та властивості поверхнево-активних пероксидів ряду кумілсукцинатів

No Thumbnail Available

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Під час послідовної обробки кумілбурштинового ангідриду 3-трет-бутилперокси-3-метил-1-бутанолом та 1,3-пропансультоном і триетиламіном синтезовано новий поверхнево-активний ініціатор – (3-трет-бутилперокси-3-метилбутил)(триетиламоній-3- сульфопропіл)кумілсукцинат. Досліджено поверхнево-активні властивості синтезова- ного сукцинатного ініпару, отримано ізотерму поверхневого натягу на межі повітря – водний розчин, визначено критичну концентрацію міцелоутворення та поверхневий натяг у точці, що відповідає ККМ. Проведено комплексний термічний аналіз ініпару, запропоновано імовірний механізм розкладу його пероксидної групи. During successive treatment of cumylsuccinic anhydride with 3-tert-butylperoxy-3- methyl-1-butanol and 1,3-propane sulton with triethylamine a novel surface-active initiator – 3-tert-butylperoxy-3-methylbutyl triethylammonium-3-sulphopropyl cumylsuccinate has been synthesized. Surfactant properties of the synthesized inisurf have been studied, surface tension isotherm on the air – water solution interface has been obtained, critical micelle concentration as well as surface tension at the cmc have been determined. Complex thermal analysis of the inisurf has been carried out, the possible mechanism of decomposition of its peroxy group has been proposed.

Description

Keywords

кумілбурштиновий ангідриду, сукцинатний ініпар, термічний аналіз, міцелоутворення

Citation

Гевусь О. І. Синтез та властивості поверхнево-активних пероксидів ряду кумілсукцинатів / І. О. Гевусь, З. Г. Піх, В. В. Кочубей // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 590 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 74-79. – Бібліографія: 13 назв.