Принцип правової визначеності у рішеннях конституційних судів України та деяких сусідніх держав

Abstract

Проаналізовано рішення з посиланням на принцип правової визначеності Конституційного Суду України та конституційних судів деяких сусідніх держав. На підставі цього аналізу визначено, як розкривають зміст цього принципу суди конституційної юрисдикції, встановлено його зв’язок із принципом верховенства права. На думку автора, незважаючи на відсутність нормативного закріплення принципу правової визначеності у Конституції України, у практиці він застосовується як принцип права і розкривається з урахуванням традиційного європейського підходу до розкриття цього поняття.
The article is devoted to the analyzis of the court's decision of Constitutional Court of Ukraine and some other constitutional courts decisionswhich refer to legal certainty. As the result it is defined in which way the content of that principle is revealed in the constitutional jurisdiction, the link between the legal certainty and the rule of law is clarified. It is stated that despite the absence of normative fixing of legal certainty in the Constitution of Ukraine this legal principle is widely used, its meaning is revealed within the European tradition.
Проанализированы решения Конституционного Суда Украины и конституционных судов некоторых соседних государств, в которых ссылаются на принцип правовой определенности. На основании этого анализа установлено, каким образом раскрывают содержание этого принципа суды конституционной юрисдикции, установлена связь этого принципа с верховенством права. В статье утверждается, что несмотря на отсутствие нормативного закрепления принципа правовой определенности в Конституции Украины, на практике он находит свое применение как принцип права, а его содержание раскрывается с учетом традиционного европейского подхода.

Description

Keywords

правова визначеність, верховенство права, принципи права, легітимні очікування, конституційна юрисдикція, legal certainty, rule of law, legal principle, legitimate expectations, constitutional jurisdiction, правовая определенность, верховенство права, принцип права, легитимные ожидания, конституционная юрисдикция

Citation

Огнев’юк Г. З. Принцип правової визначеності у рішеннях конституційних судів України та деяких сусідніх держав / Г. З. Огнев’юк // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Юридичні науки. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — № Випуск 23. — С. 26–31.