Система покращення якості зображень літальних апаратів

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проведено моделювання модифікованого алгоритму покращення якості зображень на базі розробленого програмного пакета та досліджено особливості його функціонування при покращенні зображень літальних апаратів на зображеннях сцени. Основне завдання покращення якості зображень літальних апаратів методом ретінекс передбачає такий процес: нормування зображення загалом по середній інтенсивності яскравості пікселів і розкидання їх значень у допустимому цим форматом діапазоні зміни глибини кольору. Проведено оптимізацію функції фільтра Гаусса для швидкого виконання та вибрані оптимальні параметри обробки зображень літальних апаратів. A simulation of the modified algorithm to improve image quality based software package developed and investigated features of its operation in improving the image of aircraft on the scene images. The main objective of improving image quality aircraft retinex method involves the following process: regulation of the overall image of the average intensity of the brightness of pixels and spreading their values in the accepted range of this format change color depth. Optimization of Gaussian filter functions for fast performance and selected optimal imaging of aircraft.

Description

Keywords

якість зображення, літальний апарат, image quality, aircraft

Citation

Торубка Т. В. Система покращення якості зображень літальних апаратів / Т. В. Торубка, В. Я. Пуйда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 717 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 182-185. – Бібліографія: 7 назв.