Естерифікація у присутності солей перфторованих оксасульфокислот

Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Вивчено вплив природи і концентрації солей перфторованих оксасульфокислот на процес естерифікації аліфатичних дикарбонових кислот С4–С6 ізоаміловим спиртом у присутності катіоніту КУ–2–8. Встановлено, що застосування добавок сприяє збільшенню інтенсивності перетворення реагентів. Influence of nature and concentration of salts of perfluoric sulphoacids on the process of esterification of aliphatic dicarboxylic acids C4–C6 by isoamyl alcohol in the presence КУ–2–8 cationic exchanger catalyst has been studied. It is set, that the use of additions corresponds to increase of the reagents transformation rate.
Description
Keywords
перфторовані оксасульфокислоти, естерифікація, реагенти
Citation
Естерифікація у присутності солей перфторованих оксасульфокислот / С. Р. Мельник, Ю. Р. Мельник, Н. Я. Кочмар-Кос, В. В. Реутський, З. Г. Піх // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 590 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 202-205. – Бібліографія: 5 назв.