Естерифікація у присутності солей перфторованих оксасульфокислот

Loading...
Thumbnail Image

Date

2007

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Вивчено вплив природи і концентрації солей перфторованих оксасульфокислот на процес естерифікації аліфатичних дикарбонових кислот С4–С6 ізоаміловим спиртом у присутності катіоніту КУ–2–8. Встановлено, що застосування добавок сприяє збільшенню інтенсивності перетворення реагентів. Influence of nature and concentration of salts of perfluoric sulphoacids on the process of esterification of aliphatic dicarboxylic acids C4–C6 by isoamyl alcohol in the presence КУ–2–8 cationic exchanger catalyst has been studied. It is set, that the use of additions corresponds to increase of the reagents transformation rate.

Description

Keywords

перфторовані оксасульфокислоти, естерифікація, реагенти

Citation

Естерифікація у присутності солей перфторованих оксасульфокислот / С. Р. Мельник, Ю. Р. Мельник, Н. Я. Кочмар-Кос, В. В. Реутський, З. Г. Піх // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 590 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 202-205. – Бібліографія: 5 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By