Сучасні маркетингові підходи в контексті формування підприємствами лояльності клієнтів

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено сучасні маркетингові підходи для підприємств у контексті формування лояльності клієнтів. Зокрема обгрунтовано важливість маркетингу аналітичного, контент-маркетингу, сфери управління продуктом та управління відносинами “В2В”. Вказано на необхідність не лише впровадження СRM, а й ефективного використання цієї системи. Охарактеризовано види маркетингових витрат, за якими підприємства у сучасних ринкових умовах мали б проводити диференціацію. Зроблено висновки щодо можливостей розвитку маркетингу з метою утримання конкурентних позицій підприємствами, враховуючи застосування наукових методик. Researched the modern marketing approaches for enterprises in the context of customer loyalty. In particular, justify the importance of analytical marketing, content marketing, product management аnd management of relationship “B2B”, the necessity of not only the implementation of CRM, but also efficient use of the system. Characterized types of marketing expenses for which the company in the current market conditions would pursue differentiation. The conclusion is about the possibilities of marketing development to hold competitive positions by enterprises, including the use of scientific methods.

Description

Keywords

підприємство, маркетинг, лояльність клієнтів, “В2В”, enterprise, marketing, customer loyalty, “B2B”

Citation

Довгунь О. С. Сучасні маркетингові підходи в контексті формування підприємствами лояльності клієнтів / О. С. Довгунь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Логістика : збірник наукових праць. – 2015. – № 833. – С. 9–15. – Бібліографія: 14 назв.