Початкові стадії реакції окиснення октену-1 молекулярним киснем за наявності іммобілізованого та гомогенного [Rh(CO)2Cl]2

Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено вплив іммобілізованого та гомогенного родійвмісного комплексу, [Rh(CO)2Cl]2, на реакцію окиснення октену-1 молекулярним киснем на початкових стадіях процесу. Встановлено, що як іммобілізований, так і гомогенний комплекс родію активують реакцію окиснення за наявності ініціатора радикальних процесів – гідропероксиду трет-бутилу. Показано, що використання іммобілізованого каталізатора дало змогу досягнути вищих показників процесу за меншої кількості нанесеного комплексу родію. The influence of immobilized and homogeneous Rh-contained complex, [Rh(CO)2Cl]2, on the oxidation reaction of 1-octene by molecular oxygen on the initial stages of process was investigated. It was established that the immobilized as well as homogeneous rhodium complex activate the oxidation reaction in the presence of radical processes initiator – hydroperoxide tert-butyl. It was shown that the usage of the immobilized catalyst allows to reach higher process parameters at lower amount of the applied rhodium complex.
Description
Keywords
окиснення, молекулярний кисень, октен-1, гідропероксид, каталізатор, іммобілізований та гомогенний комплекс родію, [Rh(CO)2Cl]2, oxidation, molecular oxygen, 1-octene, hydroperoxide, catalyst, immobilized and homogeneous rhodium complex, [Rh(CO)2Cl]2
Citation
Макота О. І. Початкові стадії реакції окиснення октену-1 молекулярним киснем за наявності іммобілізованого та гомогенного [Rh(CO)2Cl]2 / О. І. Макота, Л. В. Булгакова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – № 787 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 131–134. – Бібліографія: 11 назв.