Взаємодія системи “політика – релігія”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Досліджено феномен суспільних явищ політики і релігії у перерізі їх взаємодії, вивчено історичний досвід такого взаємного впливу. Окреме місце відведено аналізу практичного застосування закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”. The article explores the phenomenon of social phenomena politics and religion in the context of their interaction, exploring the historical experience of such mutual influence. A separate analysis is given to the practical application of the Law of Ukraine “On Freedom of Conscience and Religious Organizations”.

Description

Keywords

політика, релігія, система, politics, religion, the system

Citation

Горбач О. Взаємодія системи “політика – релігія” / Олександр Горбач // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 24. – С. 9–13. – Бібліографія: 10 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By