Взаємодія системи “політика – релігія”

Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджено феномен суспільних явищ політики і релігії у перерізі їх взаємодії, вивчено історичний досвід такого взаємного впливу. Окреме місце відведено аналізу практичного застосування закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”. The article explores the phenomenon of social phenomena politics and religion in the context of their interaction, exploring the historical experience of such mutual influence. A separate analysis is given to the practical application of the Law of Ukraine “On Freedom of Conscience and Religious Organizations”.
Description
Keywords
політика, релігія, система, politics, religion, the system
Citation
Горбач О. Взаємодія системи “політика – релігія” / Олександр Горбач // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 24. – С. 9–13. – Бібліографія: 10 назв.