Інтерполяційна модель колективної поведінки мобільних агентів вимірювально-обчислювальної мережі

Date
2003
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Розглянуто інтерполяційну модель колективної поведінки мобільних агентів вимірювально-обчислювальної мережі. Наведено постановку задачі оптимального розміщення агентів в термінах інтерполяційної моделі. Запропоновано ряд алгоритмів колективної поведінки для вирішення задачі розміщення. Interpolational model of multi-agent behaviour ad hoc mobile sensor network is considered. Agents' optimal placement task is stated in terms of interpolational model. Several algorithms of multi-agent behaviour are proposed for solving optimal placement task.
Description
Keywords
Citation
Бочкарьов О. Ю. Інтерполяційна модель колективної поведінки мобільних агентів вимірювально-обчислювальної мережі / О. Ю. Бочкарьов, В. А. Голембо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 492 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 21-27. – Бібліографія: 12 назв.