Комп’ютерна система підтримки сканувальної оптичної мікроскопії рельєфів мікрооб’єктів

Date
2005-03-01
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Розглянуто питання підвищення ефективності сканувальної оптичної мікроскопії за рахунок різнобічного використання комп’ютерної підтримки. Основна увага зосереджена на алгоритмах відтворення зображень, які формуються під час роботи мікроскопа на відбиття та використання мультисенсорного фотоелектричного приймача. Запропоновані алгоритми режиму колової панорами та хитного секторного режиму дають змогу забезпечувати сприйняття просторовості (об’ємності) мікрооб’єкта у разі двовимірності сформованих на екрані монітора зображень.
The problems of scanning optical microscopy efficiency enhancement with versatile usage of computer assistance are considered in the article. The main attention is concentrated on the display algorithms of the images that are formed if microscope acts in reflective version and multi-sensor photo electrical converter is used. Proposed algorithms of circle panorama mode and mode of sweeping sector allow perceiving spatial (volume) structure of the microobject with two-dimensional image display in the monitor screen maintenance.
Description
Keywords
Citation
Грицьків З. Д. Комп’ютерна система підтримки сканувальної оптичної мікроскопії рельєфів мікрооб’єктів / З. Д. Грицьків, А. Д. Педан, В. І. Шклярський // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. — № 546 : Комп’ютерні системи та мережі. — С. 45–50.