Побудова змістовної моделі тексту на основі використання логіко-лінгвістичних моделей

Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано недоліки існуючих моделей текстових документів, запропоновано уніфіковану форму змістовної моделі тексту, що сформована на основі синтезу логіко-лінгвістичних моделей його речень. Описано основні етапи алгоритму побудови запропонованої змістовної моделі тексту. The paper analyzes the shortcomings of existing models of text documents, it proposes an uniform content model of text that formed on the basis of synthesis of logic and linguistic models of its sentences. The work shows basic steps of the proposed algorithm for constructing content models of text.
Description
Keywords
природна мова, логіко-лінгвістична модель, змістовна модель, модель тексту, синтез, natural language, logic and linguistic model, content model, model of text, synthesis
Citation
Вавіленкова А. Побудова змістовної моделі тексту на основі використання логіко-лінгвістичних моделей / А. Вавіленкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології : збірник наукових праць. – 2015. – № 826. – С. 169–175. – Бібліографія: 13 назв.