Побудова змістовної моделі тексту на основі використання логіко-лінгвістичних моделей

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано недоліки існуючих моделей текстових документів, запропоновано уніфіковану форму змістовної моделі тексту, що сформована на основі синтезу логіко-лінгвістичних моделей його речень. Описано основні етапи алгоритму побудови запропонованої змістовної моделі тексту. The paper analyzes the shortcomings of existing models of text documents, it proposes an uniform content model of text that formed on the basis of synthesis of logic and linguistic models of its sentences. The work shows basic steps of the proposed algorithm for constructing content models of text.

Description

Keywords

природна мова, логіко-лінгвістична модель, змістовна модель, модель тексту, синтез, natural language, logic and linguistic model, content model, model of text, synthesis

Citation

Вавіленкова А. Побудова змістовної моделі тексту на основі використання логіко-лінгвістичних моделей / А. Вавіленкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології : збірник наукових праць. – 2015. – № 826. – С. 169–175. – Бібліографія: 13 назв.