Перспективний аналіз умов інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано тенденції розвитку промисловості України загалом та машинобудівної галузі зокрема; виявлено проблеми, з якими стикаються машинобудівні підприємства; окреслено можливі перспективи розвитку машинобудування країни. Розглянуто фактори зовнішнього й внутрішнього ділового середовища та можливості і загрози з боку ринкового середовища щодо машинобудування. В результаті цього визначено завдання та необхідні заходи, які необхідні для перетворення машинобудування на конкурентоспроможну, ефективну й сприйнятливу до інновацій галузь, що динамічно розвивається. The trend in Ukraine industry in general and mechanical engineering industry in particular is analysed, the problems faced by engineering companies are found, the possible prospects of engineering country are outlined. An analysis of factors external and internal business environment and opportunities and threats from the market environment for engineering is conducted. The objectives and appropriate measures for transforming engineering in a competitive, efficient and receptive to innovation industry are defined.

Description

Keywords

промисловість, машинобудування України, економічна криза, SWOT- аналіз, PEST-аналіз, інновації, ринкове середовище, industry, engineering of Ukraine, economic crisis, SWOT-analysis, PEST-analysis, innovation, market environment

Citation

Андрушкевич З. М. Перспективний аналіз умов інноваційного розвитку машинобудівних підприємств України / З. М. Андрушкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 683 : Проблеми економіки та управління. – С. 9–13. – Бібліографія: 4 назви.